huawei 5g netværk rusland usa forbud / Newz.dk

Wikimedia

Ny russisk internet-lov er effektueret

Via engadget -

1. november trådte en ny internet lov i kraft i Rusland – den blev underskrevet tilbage i Maj – og med den, kan regeringen blokere adgangen til indhold, uanset om det er at finde i eller udenfor Rusland, så længe der er tale om ”et nødstilfælde”.

Ruslands oprindelige formål med loven var at imødegå eventuelle cyberangreb, men skeptikere påpeger at det lige så vel kan føre til at Rusland bygger sin egen udgave af den Store Kinesiske Firewall, der effektivt kan dekople landet fra internettet i resten af verden.

Udover at blokere adgangen til indhold regeringen vælger, betyder loven også at Ruslands regering får mulighed for at øge overvågningen af deres borgere betragteligt.

Hvorvidt det dog er målet at skabe en russisk firewall med Kina som forbillede er dog uvist – eksperter sår tvivl om hvorvidt det overhovedet vil kunne lade sig gøre at installere overvågningssoftware ved de mange service-leverandører og forbindelser ud af landet, som Rusland har.

Gå til bund
Gravatar

#1 CBM 6. nov. 2019 13:55

Uvist? Lol... Ja... for der foregår da slet ikke skumle ting derovre.. LOL
https://fricomputer.dk https://retrohardwareheaven.blogspot.com/ #ComeToTheDuckSide www.duckduckgo.com, AMD + ASUS = kvalitet! #BringBackTheKeyboard #JackOn SailfishOS rocks! Stop using Google search.. use https://justsearchportal.com/ instead (includes DuckDuckGo)
Gravatar

#2 Brigadaus 6. nov. 2019 21:57

Der er ikke så meget skummelt i det her for de fleste(hvis ikke alle) østeuropæiske internet allerede er bygget op på sådan en måde, med internt internet som kører i en hastighed og eksternt internet som kører i en anden lavere hastighed, sådan blev det bygget op i sin tid fordi det var dyrt at sende/modtage mb's fra udlandet, så de byggede det op som et intranet hvor man også kunne komme ud på internettet, som bonus så kører pakerne ikke forbi Prism serverne i USA når 2 punkter intent snakker med hinanden som det f.eks. ofte gør i DK.

Og så det med at de kan blokere sider er jo også noget vi gør her, i Kina har de et helt andet system, når en kineser besøger en hjemmeside for første gang fra Kina, (som ingen før har besøgt, feks en ny side på internettet) så når personen skriver den nye URL i adresse feltet så begynder siden at loade, men den loader ikke reelt, men står i vente position fordi den ikke er godkendt, derefter går en bot ind og tjekker siden (muligvis en person) i løbet af et halvt minuts tid, og så hvis siden bliver godkendt så bliver siden loadet hos brugeren. Det er altså kun approved only sider du kan komme ind på, de er bare så hurtigt til at lave en quick test, at man ikke lægger mærke til det. Hvis siden så er godkendt, så bliver den formodentlig stadig tjekket fra tid til anden, afhængigt af traffikken til den og sikkert også andre aspekter, feks mere grundige tjeks osv.
.
Gravatar

#3 arne_v 7. nov. 2019 17:21

Brigadaus (2) skrev:

med internt internet som kører i en hastighed og eksternt internet som kører i en anden lavere hastighed, sådan blev det bygget op i sin tid fordi det var dyrt at sende/modtage mb's fra udlandet, så de byggede det op som et intranet hvor man også kunne komme ud på internettet, som bonus så kører pakerne ikke forbi Prism serverne i USA når 2 punkter intent snakker med hinanden som det f.eks. ofte gør i DK.


Sådan fungerer det også i Danmark. Det er er derfor vi har DIX'en.

Og man kan nemt verificere at ens trafik ikke går forbi USA - ping nogle danske servere - hvis ping tid er under 40 ms, så har trafikken med garanti ikke været forbi USA.

The greater danger for most of us lies not in setting our aim too high and falling short; but in setting our aim too low, and achieving our mark.
Gravatar

#4 arne_v 7. nov. 2019 17:25

#2

Og PRISM er iøvrigt ikke for opsnapning af in transit data men for opsamling af at rest data.

De er ikke for at aflytte din kommunikation med Facebook men til at opbevare og hente dine data som de (efter dommerkendelse) får udleveret af Facebook.
The greater danger for most of us lies not in setting our aim too high and falling short; but in setting our aim too low, and achieving our mark.
Gravatar

#5 Vanvittig 11. nov. 2019 13:29

Har vi haft i Danmark siden 2006.

Rusland er virkelig bag ud, når det kommer til masseovervågning og indskrænkelser i ytringsfriheden.

Vil man være diktator, så kom til Danmark. De vil lære dig hvordan du gør.
Foreningen for Analog TV, FM radio og PSTN
Gravatar

#6 CBM 11. nov. 2019 15:18

Vanvittig (5) skrev:
Har vi haft i Danmark siden 2006.

Rusland er virkelig bag ud, når det kommer til masseovervågning og indskrænkelser i ytringsfriheden.

Vil man være diktator, så kom til Danmark. De vil lære dig hvordan du gør.

OG sælge dig de værktøjer du skal bruge
https://fricomputer.dk https://retrohardwareheaven.blogspot.com/ #ComeToTheDuckSide www.duckduckgo.com, AMD + ASUS = kvalitet! #BringBackTheKeyboard #JackOn SailfishOS rocks! Stop using Google search.. use https://justsearchportal.com/ instead (includes DuckDuckGo)
Gravatar

#7 arne_v 12. nov. 2019 20:13

Vanvittig (5) skrev:

Har vi haft i Danmark siden 2006.


Har vi?

Jeg mener da ikke at den danske regering har mulighed for at blokere danske internet brugeres adgang til udvalgte dele af Facebook, Wikipedia, Reddit, Jehovas vidner og hvad eller russerne gennem tiden har blokeret for.
The greater danger for most of us lies not in setting our aim too high and falling short; but in setting our aim too low, and achieving our mark.
Gravatar

#8 CBM 13. nov. 2019 03:40

arne_v (7) skrev:
Vanvittig (5) skrev:

Har vi haft i Danmark siden 2006.


Har vi?

Jeg mener da ikke at den danske regering har mulighed for at blokere danske internet brugeres adgang til udvalgte dele af Facebook, Wikipedia, Reddit, Jehovas vidner og hvad eller russerne gennem tiden har blokeret for.

Det kan de vel via dns filteret?

Som faktisk ret hurtigt blev udvidet kort efter det blev taget i brug

De kunne sagtens finde en undskyldning for at blokere adgang til Facebook, Wikipedia, Reddit, Jehovas vidner mv

https://fricomputer.dk https://retrohardwareheaven.blogspot.com/ #ComeToTheDuckSide www.duckduckgo.com, AMD + ASUS = kvalitet! #BringBackTheKeyboard #JackOn SailfishOS rocks! Stop using Google search.. use https://justsearchportal.com/ instead (includes DuckDuckGo)
Gravatar

#9 arne_v 13. nov. 2019 18:22

#8

Jeg kan slet ikke følge dig.

I 2006 gik rettighedsorganisationer til fogedretten og fik den til at pålægge internet udbydere at lave DNS blokering af AllOfMP3.

Det var en civil sag håndteret af domstol.

Jeg er ret sikker på at hvis regeringen forsøgte at gå i fogedretten og få den til at pålægge internet udbydere at lave DNS blokering af Facebook, Wikipedia, Reddit, Jehovas vidner mv p.g.a. kritik af regeringen eller andet så ville de få afslag.

Altså når dommeren var færdig med at grine og checke om vedkommende er med i skjult kamera.The greater danger for most of us lies not in setting our aim too high and falling short; but in setting our aim too low, and achieving our mark.
Gravatar

#10 Brigadaus 14. nov. 2019 02:45

#9 https://www.version2.dk/artikel/justitsminister-vi...

De laver da blot en ny lov, som ovenstående
.
Gravatar

#11 arne_v 14. nov. 2019 21:29

#10

Det hjælper dem ikke meget.

V2 artiklen er lidt upræcis, men man kan jo altid læse det faktisk vedtagne.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id...


§ 791 d. Der kan ske blokering af en hjemmeside, hvis der er grund til at antage, at der fra hjemmesiden begås en overtrædelse af straffelovens §§ 114-114 i, 119 eller 119 a.

Stk. 2. Afgørelse om blokering af en hjemmeside træffes af retten ved kendelse efter politiets begæring. I kendelsen anføres de konkrete omstændigheder i sagen, hvorpå det støttes, at betingelserne for indgrebet er opfyldt. Kendelsen kan til enhver tid omgøres.

Stk. 3. Blokering må ikke foretages, såfremt indgrebet står i misforhold til sagens betydning og den ulempe, som indgrebet må antages at medføre.


https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id...


§ 114. For terrorisme straffes med fængsel indtil på livstid den, som med forsæt til at skræmme en befolkning i alvorlig grad eller uretmæssigt at tvinge danske eller udenlandske offentlige myndigheder eller en international organisation til at foretage eller undlade at foretage en handling eller at destabilisere eller ødelægge et lands eller en international organisations grundlæggende politiske, forfatningsmæssige, økonomiske eller samfundsmæssige strukturer
...

§ 114 a. Begås en af de i nr. 1-7 nævnte handlinger, uden at forholdet omfattes af § 114, kan straffen overstige den højeste for lovovertrædelsen foreskrevne straf med indtil det halve.
...
§ 114 b. Med fængsel indtil 10 år straffes den, som

1) direkte eller indirekte yder økonomisk støtte til,

2) direkte eller indirekte tilvejebringer eller indsamler midler til eller

3) direkte eller indirekte stiller penge, andre formuegoder eller finansielle eller andre lignende ydelser til rådighed for

en person, en gruppe eller en sammenslutning, der begår eller har til hensigt at begå handlinger omfattet af § 114 eller § 114 a.

§ 114 c. Med fængsel indtil 10 år straffes den, som hverver en person til at begå eller fremme handlinger omfattet af § 114 eller § 114 a eller til at slutte sig til en gruppe eller sammenslutning for at fremme, at gruppen eller sammenslutningen begår handlinger af denne karakter.
...
§ 114 d. Med fængsel indtil 10 år straffes den, som træner, instruerer eller på anden måde oplærer en person til at begå eller fremme handlinger omfattet af § 114 eller § 114 a med viden om, at personen har til hensigt at anvende færdighederne til dette formål.
...
§ 114 e. Med fængsel indtil 6 år straffes den, som i øvrigt fremmer virksomheden for en person, en gruppe eller en sammenslutning, der begår eller har til hensigt at begå handlinger omfattet af §§ 114, 114 a, 114 b, 114 c eller 114 d.
...
§ 114 f. Den, som, uden at forholdet omfattes af §§ 114-114 e, deltager i eller yder væsentlig økonomisk eller anden væsentlig støtte til korps, gruppe eller sammenslutning, der har til hensigt ved magtanvendelse at øve indflydelse på offentlige anliggender eller fremkalde forstyrrelse af samfundsordenen, straffes med fængsel indtil 6 år.

§ 114 g. Den, som, uden at forholdet omfattes af §§ 114-114 f, deltager i ulovlig militær organisation eller gruppe, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

§ 114 h. Med fængsel indtil 6 år straffes den, der under skærpende omstændigheder i strid med lovgivningen om ikke spredning af masseødelæggelsesvåben m.v.
...
§ 114 i. Den, der fra en gruppe eller sammenslutning, der begår eller har til hensigt at begå handlinger omfattet af § 114 eller § 114 a, modtager økonomisk støtte i penge eller andre ydelser til brug for oprettelse eller drift af en institution eller virksomhed eller til lignende formål her i landet, straffes med fængsel indtil 6 år.§ 119. Den, som øver vold, truer med at øve vold eller offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter trussel om vold mod nogen, hvem det påhviler at handle i medfør af offentlig tjeneste eller hverv, under udførelsen af tjenesten eller hvervet eller i anledning af samme, eller som på lige måde søger at hindre en sådan person i at foretage en lovlig tjenestehandling eller at tvinge ham til at foretage en tjenestehandling, straffes med bøde eller fængsel indtil 8 år.
...
§ 119 a. Den, som krænker en af de i § 119 nævnte personers fred ved at kontakte, forfølge eller på anden måde chikanere den pågældende under udførelsen af tjenesten eller hvervet eller i anledning af samme, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.
...


Og fra lovforslaget som fremstillet i folketinget:


Der skal foretages en proportionalitetsafvejning, inden der træffes afgørelse
om blokering. Blokering må således ikke foretages, såfremt indgrebet
står i misforhold til sagens betydning og den ulempe, som indgrebet må
antages at medføre.
Det skal bl.a. indgå i vurderingen, at det på nuværende tidspunkt kun er
teknisk muligt ved hjælp af en DNS-blokering at blokere en hel hjemmeside,
også selv om det kun er en lille del af indholdet på hjemmesiden, der
udgør en lovovertrædelse. Det vil eksempelvis ikke være muligt kun at
blokere en profil på et socialt medie. Med en DNS-blokering er det kun
muligt at blokere hele det sociale medie, hvilket generelt må antages at ville
være et uproportionalt indgreb.


Og hvad betyder det så:
* politiet kan stille forslag om blokering
* blokering skal godkendes af domstol
* det kan kun lade sig gøre i forhold til terror aktiviteter eller chikane af politikere/embedsmænd
* der kan ikke blokeres fordi enkelte ud af mange dele af web sted er involveret i de aktiviteter

Det kan ikke bruges mod DNS blokering af Facebook, Wikipedia, Reddit, Jehovas vidner mv p.g.a. kritik af regeringen.
The greater danger for most of us lies not in setting our aim too high and falling short; but in setting our aim too low, and achieving our mark.
Gravatar

#12 Brigadaus 15. nov. 2019 09:25

#11 retten tager vel stilling til det på bagrund af politiets anbefaling, er ikke nogle forsvarsadvokat for at tale imod, og retten er ikke IT eksperter, så jeg tror mere at det er en formalitet at det lige ryger igennem retten, så det ikke er noget alt for crazy de får blokeret.

Hvilket vi nok også komme til at se i Rusland, en lignende model/system hvor det lige skal forbi retten, så politiet ikke får alt for meget kontrol alene.
.
Gravatar

#13 arne_v 15. nov. 2019 18:58

Brigadaus (12) skrev:

#11 retten tager vel stilling til det på bagrund af politiets anbefaling, er ikke nogle forsvarsadvokat for at tale imod, og retten er ikke IT eksperter, så jeg tror mere at det er en formalitet at det lige ryger igennem retten, så det ikke er noget alt for crazy de får blokeret.


Som ved andre sager er politiets indsamlede oplysninger naturligvis input til retten.

Men der skal jo stadig påvises at siden generelt (ikke kun delsider) støtter terror eller udøver chikane af politikere/embedsmænd.

Hvilke af de nævnte paragraffer mener man at siden overtræder og hvordan overtræder den dem?

Og det er helt op til siden om de vil forsvare sig.

Fra lovforslaget:


Politiet forudsættes endvidere at foretage underretning af lejeren af den
hjemmeside (registranten), som retten har givet tilladelse til at blokere. Indeholder
hjemmesiden ikke kontaktoplysninger og kan politiet ikke umiddelbart
fremskaffe disse oplysninger på anden vis, kan underretningen
undlades.


Og hvis de misser den i første omgang kan de stadig komme senere.

Fra loven:


Stk. 5. Fremsætter den, mod hvem indgrebet retter sig, anmodning herom, skal politiet snarest muligt forelægge sagen for retten. Retten afgør ved kendelse, om indgrebet skal opretholdes.

The greater danger for most of us lies not in setting our aim too high and falling short; but in setting our aim too low, and achieving our mark.
Gå til top

Opret dig som bruger i dag

Det er gratis, og du binder dig ikke til noget.

Når du er oprettet som bruger, får du adgang til en lang række af sidens andre muligheder, såsom at udforme siden efter eget ønske og deltage i diskussionerne.

Opret Bruger Login