Højesteret slår fast: Dansker skal straffes for at vejlede om ulovlig streaming


Gå til bund
Gravatar #2 - Claus Jørgensen
15. jan. 2020 15:53
Via hjemmesiden har han haft annonceindtægter for 506.003 kroner.
da fuq

Gravatar #3 - arne_v
15. jan. 2020 18:21
Kommentarerne på CW er iøvrigt ret pinlige.

Men i det usandsynlige tilfælde at der skulle være nogen lige så bøvede her:

http://www.hoejesteret.dk/hoejesteret/nyheder/Afgo...


T var i landsretten fundet skyldig i medvirken til ophavsretskrænkelser af særlig grov karakter efter straffelovens § 299 b ved på sin hjemmeside www.popcorntime.dk at have opfordret til brugen af programmet Popcorn Time, som anvendes til ulovlig streaming af film mv., at have vejledt om brugen heraf og at have indsat links til hjemmesider, hvorfra programmet kunne downloades. For Højesteret angik sagen bl.a., om Ts anvisninger på hjemmesiden var strafbar medvirken efter straffelovens § 23 til andres ophavsretskrænkelser.


https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id...


§ 299 b. Med fængsel indtil 6 år straffes den, der for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding eller som i øvrigt under særligt skærpende omstændigheder gør sig skyldig i

1) ophavsretskrænkelser af særligt grov karakter, jf. ophavsretslovens § 76, stk. 2, eller ulovlig import af særligt grov karakter, jf. ophavsretslovens § 77, stk. 2,§ 23. Den for en lovovertrædelse givne straffebestemmelse omfatter alle, der ved tilskyndelse, råd eller dåd har medvirket til gerningen. Straffen kan nedsættes for den, der kun har villet yde en mindre væsentlig bistand eller styrke et allerede fattet forsæt, samt når forbrydelsen ikke er fuldbyrdet eller en tilsigtet medvirken er mislykkedes.

Gravatar #4 - Ajukrezi
16. jan. 2020 09:57
#2 my thoughts exactly
Gå til top

Opret dig som bruger i dag

Det er gratis, og du binder dig ikke til noget.

Når du er oprettet som bruger, får du adgang til en lang række af sidens andre muligheder, såsom at udforme siden efter eget ønske og deltage i diskussionerne.

Opret Bruger Login