De sidste nye indlæg

Det er nu ved at være et par dage siden, QCon i London sluttede. Konferencen, der løb fra onsdag d. 10. marts til og med fredag d. 12. marts, havde tiltrukket talere som Aditya Agarwal, chefudvikler hos Facebook, Andres Kütt, chefarkitekt hos Skype, og Dylan Shiemann, medstifter af JavaScript-frameworket Dojo.

Undertegnede var taget med for at deltage i konferencen og få nogle guldkorn med hjem. Her er sammenfattet en kort gennemgang af konferencens forløb.

Facebook

Agarwal talte bl.a. om, hvordan Facebooks massive datastyring er bygget op oven på en MySQL-platform modificeret til at fungere udelukkende som et key/value-system. Han havde dog også nogle interessante facts om Facebook med i posen.

  • 300-400 udviklere
  • 80 millarder billeder i storage
  • 1,2 millioner billeder serveret i sekundet
  • Omkring 1,2 milioner brugere pr. udvikler

Agarwal lagde desuden vægt på, at kulturen i en udviklingsvirksomhed er noget af det vigtigste, man kan dyrke. I den forbindelse fortalte han, at man hos Facebook arbejder ud fra følgende princip: "Move fast and break things". Essentielt betyder det, at det er i orden for den enkelte udvikler at lægge Facebook ned pga. en fejl, så længe man lærer af fejlen og har en god grund til at forsøge noget nyt.

Skype

Kütt fortalte, hvordan det har været at arbejde hos Skype de sidste 5 år.

Langt størstedelen af funktionaliteten i Skype-applikationen er P2P. Det har både positive og negative effekter. På den positive side er der nærmest ikke behov for at have servere kørende for at holde netværket i gang; det er kun nødvendigt, for at en bruger kan logge på og verificere sin identitet. En negativ effekt er dog, at der er meget begrænset kontrol over netværket. Det vil sige, at det er stort set umuligt f.eks. at fjerne en funktion fra Skype-applikationen og garantere, at den er fjernet overalt.

Ligesom Agarwal havde Kütt også nogle facts med om Skypes netværk.

  • Omkring 650 ansatte i hele organisationen.
  • Ca. 800.000 brugere pr. ansatte.
  • 27,2 milliarder minutters opkald pr. kvartal.

Kütt sluttede af med at nævne, at det er vigtigt ikke blot at have en god arkitektur i sine systemer, men også at sørge for, at arkitekturen passer til den enkelte forretningsstrategi. Dette er sandt, selv om det betyder, at man ikke nødvendigvis får udarbejdet en perfekt "efter bogen"-arkitektur.

Sky.com

Det var naturligvis ikke kun de største spillere på markedet, der var med. Sky.com havde sendt en agil-udvikler (Glen Saqui) og en SCRUM-master (Jon Mullen) til at fortælle, hvordan de udfører deres arbejde i det daglige.

Hos Sky er det vigtigt, at alle udviklere føler ejerskab over for produktet. Dette giver dem en masse ansvar, men samtidig også lysten til at løfte det. Når det er sagt, er det naturligvis også vigtigt, at man har de nødvendige værktøjer til at få løst sine opgaver på bedste vis. Det har Sky løst ved at parprogrammere 100 procent. Deres borde er indrettet, så der altid sidder to personer ved siden af hinanden, som arbejder på samme projekt.

Ud over parprogrammering er det også meget vigtigt, at folk har mulighed for at kommunikere med hinanden, når der er behov for det. Af den årsag sidder deres udviklere i en form for hestesko, så man blot skal vende sig om for at holde møder eller diskutere en feature eller et problem med en anden del af teamet.

Mozilla - Bespin

Det var ikke hele konferencen, der gik med at høre om, hvordan forskellige virksomheder klarer de daglige udfordringer. Joe Walker fra Mozilla kom og fortalte om Bespin, et udviklingsværktøj primært til webudvikling. Det specielle ved Bespin er, at den lever i en browser, eller i "Skyen", og er lavet udelukkende ved brug af HTML5 og JavaScript.

En af udfordringerne ved at have en browserbaseret editor er, at det kan blive et problem at læse meget store filer, da disse skal transporteres over nettet. For at være sikker på, at Bespin kan håndtere store filer med mange tusinde linjer, har folkene bag valgt kun at rendere de linjer, der er synlige for brugeren.
I enhver editor med respekt for sig selv er der også syntax highlighting, og Bespin er ingen undtagelse. Her stødte udviklerne på en ny udfordring; hvordan laver man syntax highlighting, i JavaScript, i store filer, uden det påvirker brugeren. Svaret er at gøre det asynkront. Så har det ikke øjeblikkelig virkning, til gengæld generer det heller ikke brugeren.

Ud over at være en simple editor med kun de mest nødvendige funktioner, er der også en indbygget kommandolinje, som gør det muligt at checke ting ind og ud af sit favorit-VCS direkte fra editoren.

En af de mere interessante funktioner er dog, at man kan fortælle Bespin, hvem der arbejder på projektet, hvilket sætter editoren i stand til at holde øje med, hvem der retter i hvad. Således kan den fortælle dig om mulige mergefejl, allerede inden der bliver comittet, hvis to personer sidder og retter i den samme linje i den samme fil.

Sitepen - Torrey Rice

Torrey Rice dukkede også op til QCon. Han gav sit bud på, hvordan fremtiden ser ud og hvilke typer platforme, der med stor sandsynlighed skal udvikles til i fremtiden.

Basalt set tror han på, at fremtiden kommer til at være mere mobil og hurtig. Rice tog udgangspunkt i teknologier, vi allerede ser i brug i dag som augmented reality og smartphones. Han havde fundet et eksempel på en kontaktlinse med indbyggede kredsløb. Det ville give en fremtid, hvor augmented reality er bygget direkte ind i vores dagligdag.

Torrey mener dog ikke, det stopper der. Han tror på, at vi i fremtiden får computere, der er små nok til også at være telefoner, og som trådløst kan tilknyttes en hvilken som helst skærm. Så computeren går fra at være en laptop, man slæber rundt på, eller en stor kasse under bordet, til at være en lille lommestørrelse, man altid har på sig.

Konklusion

Konklusionen på ovenstående må være, at verden bliver mere og mere mobil og derfor kræver en ny måde at tænke på med hensyn til udvikling.

Forhåbentlig bevæger udviklingsarbejdspladser sig også mere i retning af det åbne venlige miljø frem for det lukkede cubicle-miljø, vi kender fra f.eks. Dilbert. En arbejdsplads hvor alle kan tale med alle, hvis der opstår problemer, eller man blot har behov for sparring.

Samlet set var QCon en god oplevelse, som jeg vil anbefale enhver, der har interesser inden for udvikling, til at benytte sig af.

Til sidst vil jeg benytte muligheden til at sende det budskab videre, som jeg fik med fra QCon:

"Communication is key!"